TRIVSEL  från repetitionerna

Familjen Jansson med döttrarna Liselott och Ellen

Familjen Göransson med sonen Krister

Familjen von Ryding