Från tidiga repetioner till Sagoskogen

Några bilder från repetitionsarbetet.

Snart är det bara kostymer och rekvisita som ska till innan det är klart.

Nedan håller regissören Mary Nilsson Fridén genomgång assisterad av  Therese Johansson

Under en helg så hade gruppen workshop med gestaltningsövningar halva dagen följt av en genomgång i hur man sminkar sig inför en föreställning.

Workshopen leddes av Alexandra Linder som gav gruppen många nya infallsvinklar  i skådespelarnas arbete med att gestalta sin rollfigur.